Kemal Tahir
Soyadı Demir olan Kemal Tahir, 13 Mart'ta, II. Abdülhamit'in hünkar yaverlerinden Tahir Bey'in oğlu olarak doğdu. Çocukluğu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde geçti. Kasımpaşa'daki Cezayirli Hasan Paşa Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra Galatasaray Lisesi'ne girdi. Ancak onuncu sınıftayken öğrenimini bırakarak bir avukatın yanında katipliğe başladı. Bir süre sonra da Zonguldak Kömür İşletmeleri'ndez ambar memurluğu yaptı. Taşrada hayatını sürdüremeyeceğine karar kılarak İstanbul'a geldi ve bir süre sonra gazeteciliğe başladı. 1930-1933 yılları arasında Vakit, Haber, Son Posta gazetelerinde düzeltmen, çevirmen ve röportaj yazarı olarak çalıştı. Yeni Kültür ve Geçit dergilerinde şiirleri, Yenigün dergisinde ise hikayeleri yayınlandı. Edebiyata ilk adımını şiirle attı. 1938'e kadar Tan gazetesinin yazıişleri müdürü olarak görev aldı ancak "askeri isyana tahrik ve teşvik" ettiği gerekçesiyle, Nazım Hikmet Ran ile birlikte tutuklanarak 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının 12 yılını Çankırı, Çorum, Kırşehir ve Malatya cezaevlerinde yatarak tamamladı ve 1950 seçimlerinden sonra çıkan af kanunuyla serbest kaldı. Cezaevindeyken Cemalettin Mahir imzasıyla Tan gazetesine hikayeler, Bedrettin Eser takma adıyla da Hürriyet gazetesine macera romanları yazdı. Cezaevi yılları bittikten sonra İstanbul'a gelerek herhangi bir kuruluşa bağlı kalmadan serbest yazar ve gazeteci olarak çalıştı. Ancak 1955 yılında meydana gelen ve tarihimize 6-7 Eylül olayları olarak geçen olaylar sırasında, tekrar tutuklanarak altı ay hapis cezası aldı. 12 yıllık cezasını çektiği dönemde hem yazarlığa merakı hem de kalemi güçlenen Kemal Tahir, serbest kaldıktan bir süre sonra Aziz Nesin'le birlikte Düşün Yayınevi'ni kurdu. Son Posta, Yeni İstanbul, Vatan, Öncü, Yeni Gazete ve Milliyet gazetelerinde romanları tefrika edildi. Dost dergisinin yaptığı bir anketle 1960 yılının en beğenilen yazarı ünvanını aldı. Kemal Tahir, 1968 yılında "Yorgun Savaşçı" romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülü'nü, 'Devlet Ana'yla da Türk Dil Kurumu Roman Ödülü kazandı.

Nazım Hikmet'ten etkilenip toplumsal sorunları romanlarına konu eden Kemal Tahir, resmi ideolojiye karşı çıkarak emperyalist güçlere karşı tam bağımsızlıktan yana olan tavrını eserlerine taşımıştır. Anadolu insanını natüralist betimlemelerle eserlerine taşıyan yazar, küçük ve ortaköylülerin olduğu kadar, topraksız köylünün içdünyasını, içinde bulundukları güç toplumsal koşullardan yola çıkarak anlatmıştır. Tahir, üçleme niteliği taşıyan "Yediçınar Yaylası", "Köyün Kamburu" ve "'Büyük Mal" romanlarında köylü kadınların sorunlarına da değinmiştir. Yazarın köy ağalarının, insanın en mahrem sayılan ilişkilerine kadar uzanan ve herşeye egemen olan sömürücü gücünü anlattığı eserlerinin yanı sıra tarihsel romanları da mevcuttur. Kurtuluş Savaşı sırasında aydınların halkla olan ilişkilerini sorgular. Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin temsilcileri arasındaki ayrımı burjuva-demokratik dönüşüm sonucu ortaya çıkan hesaplaşma olarak ele alır. Kurtuluş Savaşı sırasında ortaya çıkan gerici düşüncelerin elde edilen kazanımlar karşısında hiçbir şansı olmadığını düşünen Kemal Tahir, eserlerinde Batı toplumlarına benzemeyen, kendine has bir özellik taşıyan Anadolu ekonomik ve toplumsal yapısına ilişkin farklı üretim biçimlerini de gündeme getirmiştir. Cumhuriyet döneminin en önemli kalemlerinden biri olarak adı Türk edebiyat tarihine yazılan Kemal Tahir, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 21 Nisan 1973'te yaşamını yitirmiştir.

Eserleri
Roman: Sağır Dere (1955), Esir Şehrin İnsanları (1956), Halk Plajı (1957), Körduman (1957), Rahmet Yolları Kesti (1957), Yediçınar Yaylası (1958), Köyün Kamburu (1959), Esir Şehrin Mahpusu (1961), Kelleci Memet (1962), Bozkırdaki Çiçekler (1962), Yorgun Savaşçı (1965), Devlet Ana (1967), Kurt Kanunu (1969), Büyük Mal (1970), Yol Ayrımı (1971), Namusçular (1974), Karılar Koğuşu (1974), Hür Şehrin İnsanları I-II (1976), Damağası (1977), Bir Mülkiyet Kalesi (1977)

Hikayeleri:Göl İnsanları (1955)
Düzyazı/Derleme/Notlar:
Sanat-Edebiyat (4 Cilt, 1989), Dil Dosyası (1990), 1950 Öncesi-Cezaevi Notları (1991), Roman Notları (3 cilt, 1991), Osmanlılık Bizans (1992), Batılılaşma (1992), Çöküntü (1992), Sosyalizm/ Toplum ve Gerçek (1992)

Konuşma/Röportaj/Mektup: Kemal Tahir'den Fatma İlhan'a Mektuplar (1979), 1950 Öncesi-Şiirler ve Ziya İlhan'a Mektuplar (1990)

Yaşamöyküsü/Tanıtma/Biyografi: Namık Kemal İçin Diyorlar ki... (1936)